Menu Sluiten

Foto’s tijdens de zwemlessen

For English: See below

Uw kind zit op zwemles en wat zijn ze al goed bezig! Ik ben uitgenodigd om tijdens de zwemlessen van uw kind onderwater foto’s te maken. Deze foto’s verkopen wij direct na de zwemles in de hal van het zwembad. Het zijn unieke foto’s van zeer goede kwaliteit, een heel leuke herinnering aan deze tijd in het zwembad.

Na afloop van de zwemles worden de gemaakte foto’s in de hal verkocht. Ze komen dus niet op een internetsite of waar dan ook op internet. Een assistent zet de foto’s op meerdere laptops in de hal waar u zelf de leukste foto(‘s) kunt uitzoeken en kunt bestellen via mijn bestelformulier. U kunt betalen per pin of contant. Vergeet dus niet even langs te lopen om uw foto’s te bekijken, ze zijn echt heel leuk!

Kosten: Indien u 1 foto koopt kost deze 15 euro. Koopt u echter meerdere foto’s dan zijn de foto’s 12,50 per stukDe 4e en 8e foto is gratis. 

Foto’s worden na een aantal dagen digitaal in hoge kwaliteit geleverd via WeTransfer, houd ook uw SPAM-folder in de gaten. Vandaar dat het ook erg belangrijk is om uw e-mail adres duidelijk op te schrijven. Ik vraag ook uw telefoonnummer te noteren voor het geval dat ik toch een foutmelding krijg op uw e-mailadres. Op die manier kan ik u altijd nog bereiken. 

De geleverde foto’s kunt u zo vaak afdrukken als u wilt en uiteraard ook doorsturen naar anderen. U kunt ook bijvoorbeeld een mooi canvas laten maken.

Van de kinderen in het diepe bad zal ik foto’s maken terwijl ze door het ‘gat’ zwemmen. Ik zit/sta zelf op de bodem met een duikfles op mijn rug maar ik houd altijd voldoende afstand en sta een beetje aan de zijkant zodat een kind nooit tegen mij aan kan zwemmen. De meeste kinderen vinden het heel erg leuk om op de foto te gaan en gaan met een volle lach en soms de duimen omhoog door het gat. Ik kan daar altijd enorm van genieten. 

De kinderen in het ondiepe bad zal ik fotograferen als ze door een hoepel of poortje zwemmen. Eventueel wordt het kind geholpen door de lesgever.

Ik stuur altijd een foto mèt en eentje zonder logo. De foto mèt logo is voor eventueel gebruik op social media. Op die manier voldoet u aan de wettelijk eis van naamsvermelding van de fotograaf. De foto zonder logo is voor uw persoonlijk gebruik.

NB: De foto’s zullen nooit zonder uw toestemming op internet geplaatst worden. Mocht u toch niet willen dat uw kind gefotografeerd wordt, geef dit dan aan bij de zwemonderwijzer.

Kijk gerust verder op mijn website voor leuke voorbeeld foto’s in mijn portfolio en de blogs die ik heb geschreven. Dank voor uw bezoek!

English

Your child is taking swimming lessons and they are already doing very well! I have been invited to take underwater photos during your child’s swimming lessons. We sell these photos immediately after swimming lessons in the hall of the swimming pool. These are unique photos of very good quality, a very nice memory of this time in the pool.

Directly after the swimming lesson, the photos are sold in the hall. They will not appear on my internet site or anywhere else on the internet. An assistant puts the photos on several laptops in the hall where you can select the best photo(s) yourself and order them via my order form. You can pay by card or cash. So don’t forget to drop by to view your photos, they are really nice!

Costs: If you buy 1 photo, it costs 15 euros. However, if you buy multiple photos, the photos are €12.50 each. The 4th and 8th photo is for free.

Photos are delivered digitally in high quality via WeTransfer after a few days, please also check your SPAM folder. It is very important to write down your e-mail address clearly. I also ask you to write down your telephone number in case I receive an error message at your email address. This way I can always reach you.

You can print the delivered photos as often as you want and of course also forward them to others. You can also use the photos for a beautiful canvas or other wall decoration.

I will take pictures of the children in the deep pool as they swim through the ‘hole’. I sit/stand on the bottom with a diving tank on my back, but I will always keep enough distance and stand a little to the side. Most children really enjoy having their picture taken and go through the hole with a full smile and sometimes with thumbs up. I always enjoy that immensely.

I will photograph the children in the shallow pool as they swim through a hoop or gate. If necessary, the child will be helped by the teacher.

I always send your photo with and one without a logo. The photo with the logo is for use on social media. In this way you comply with the legal requirement of mentioning the photographer’s name. The photo without the logo is for your personal use.

NB: The photos will never be placed on the internet without your permission. If you do not want your child to be photographed, please inform the swimming teacher.

Feel free to take a further look at my website for nice example photos in my portfolio and the blogs I have written. Thanks for your visit!

Deze website maakt gebruik van cookies.